Cisterciácká klášterní krajina ve střední Evropě

Nový pohled na evropskou síť klášterů: to, co cisterciáci vytvářeli od středověku, ovlivňuje dodnes naši krajinu. Projekt „Rozmanitost v jednotě – cisterciácká klášterní krajina ve střední Evropě“ chce vybídnout ke společnému zkoumání těchto stop a v rámci Evropského roku kulturního dědictví 2018 ukázat společnou identitu šesti kulturních krajin ve čtyřech zemích.

Nositelem projektu je okres Bamberg ve spolupráci s Bavorským zemským úřadem pro památkovou péči, kláštery Ebrach, Morimond, Plasy, Rein, Waldsassen a Zwettl jakož i příslušné bavorské okresy. Projekt byl velkoryse podpořen zmocněncem spolkové vlády pro kulturu a media, Bavorským státním ministerstvem výživy, zemědělství a lesnictví, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova jakož i Bavorským státním ministerstvem pro vzdělání, vědu a umění.