Velehrad Klášter

V roce 1205 založil markrabě Vladislav Jindřich první moravský
cisterciácký klášter na levém břehu Salašky. Klášter dostal jméno po
starém centru Velké Moravy, Weligradu, a měl se stát pohřebištěm
moravských markrabat. Velehrad se nachází v jižní části podhůří
přírodního parku Mars (Chřiby. Samotné hory se skládají z hliněných a
pískovcových skalisk a jsou pokryty hustými listnatými lesy.
Pětilodní románský klášterní kostel Nanebevzetí byl slavnostně otevřen v
roce 1228 za přítomností českého krále Přemysla Otakara I. Klášter během
husitských válek vyhořel. V letech 1587 až 1592 byl následně pod opatem
Eckardtem von Schwobenem během třicetileté války přestavěn a roku 1681
znovu zničen. Podle plánů Giovanniho Pietra Tencally získal komplex
konečnou podobu v letech 1685 až 1735. Po uzavření kláštera v roce 1784
sloužil klášterní kostel původně jako vesnický kostel a později byl
opuštěn. V roce 1890 se zařízení stalo majetkem jezuitského řádu, který
zde založil církevní gymnázium. V roce 1928 byl klášterní kostel pod
papežem Piem XI. povýšen na baziliku minor. Klášter byl za
komunistického režimu znovu uzavřen v roce 1950, v roce 1990 se vrátil
jezuitskému řádu. Ve stejném roce navštívil klášter papež Jan Pavel II.
Velehrad je díky svému propojení s dědictvím Cyrila a Metoděje jedním z
nejdůležitějších poutních míst v České republice.

Text: MAS Buchlov/Cisterscapes / Fotografie: MAS Buchlov