Übersetzungen Infosystem

How time flies... Our Polish, Czech and Slovenian translations of the hiking information are in progress. We will upload them successively as soon as they are finalised.

Kako čas beži... Naši poljski, češki in slovenski prevodi informacij o pohodništvu so v teku. Naložili jih bomo po koščkih, takoj ko bodo končani.

Jak ten čas letí... Naše polské, české a slovinské překlady turistických informací se připravují. Budeme je nahrávat postupně, jakmile budou hotové.

Jak ten czas leci... Trwają prace nad tłumaczeniem informacji o wędrówkach na język polski, czeski i słoweński. Będziemy je przesyłać krok po kroku, jak tylko zostaną ukończone.

Wie die Zeit rennt... Unsere polnischen, tschechischen und slowenischen Übersetzungen der Wanderinformationen sind in Arbeit. Wir werden sie nach und nach hochladen, sobald sie fertiggestellt sind.